مزایده املاک مازاد

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۰۸/۰۳

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک ملي ايران- استان البرز

 نشانی: 

آگهی مزایده املاک مازاد
بانک ملی ایران- استان البرز

بانک ملی ایران در نظر دارد، تعدادی از اموال منقول مستهلک و مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به‌فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع و ثبت‌نام از تاریخ 99/07/21 لغایت 99/08/03به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(توأم با ارزیابی کیفی و فنی) شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام ) در نظر…
مناقصه شرکت انتقال گاز (منطقه شش عملیات انتقال گاز) در نظر دارد مناقصه خدمات پشتیبانی، تأسیسات، خدمات دفتری،…
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(توأم با ارزیابی کیفی و فنی) شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام ) در نظر…
مناقصه شرکت انتقال گاز (منطقه شش عملیات انتقال گاز) در نظر دارد مناقصه خدمات پشتیبانی، تأسیسات، خدمات دفتری،…
فهرست