مزایده عمومی فروش تجهیزات IP ‏- DSLM  با ۱۰درصد زیر قیمت پایه کارشناسی

 مهلت ارسال مدارک: ۱۲ ‏/۰۳‏/۹۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانك ملت

 نشانی: 

آگهی مزایده عمومی شماره 309‏‏/99

 

الف:  مزایده گذار : بانک ملت

ب: موضوع مزایده:  فروش تجهیزات IP ‏- DSLM  با 10درصد زیر قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 7.911.270.000 ریال

 

ج: سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 395.000.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی(غیر از بانک ملت) و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  13991750030309198 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)

 

د: مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: ارائه معرفینامه و فیش000‏/500 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13991750030309208 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.

 

ه: محل دریافت اسناد مزایده : تهران – خیابان طالقانی ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره 380 ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

 

  جدول زمانی انجام مزایده
آغاز توزیع اسناد مزایده از ساعت  8 صبح مورخ 29‏/02‏/99
مهلت ارائه پیشنهادات(تحویل پاکات مزایده) لغایت ساعت 14 مورخ 12 ‏/03‏/99
تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:45صبح مورخ  13‏/03‏/99

 

اداره کل تدارکـات

        اداره معاملات و قراردادها

برچسب ها:

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست