مزایده عمومی فروش دستگاه های رزرو پارکینگ با ۳۰درصد زیرقیمت پایه کارشناسی ۱۰.۰۷۱.۰۵۴.۰۰۰ ریال

 مهلت ارسال مدارک: ۲۷‏/۰۵‏/۹۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانك ملت

 نشانی: تهران – خیابان طالقاني ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره ۳۸۰ ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

مزایده عمومی شماره 322‏‏/99

 

الف:  مزایده گذار : بانک ملت

ب: موضوع مزایده: فروش دستگاه های رزرو پارکینگ با 30درصد زیرقیمت پایه کارشناسی 10.071.054.000 ریال

ج: سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 503.000.000 ریال  بصورت ضمانتنامه بانکی(غیر از بانک ملت) و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  13991750030322153 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)

 

د: مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: ارائه معرفینامه و فیش000‏/500 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13991750030322262 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.

 

ه: محل دریافت اسناد مزایده : تهران – خیابان طالقانی ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره 380 ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

 

  جدول زمانی انجام مزایده
آغاز توزیع اسناد مزایده از ساعت  8 صبح مورخ 15‏/05‏/99
مهلت ارائه پیشنهادات(تحویل پاکات مزایده) لغایت ساعت 14 مورخ  27‏/05‏/99
تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  9:45 صبح مورخ  28‏/05‏/99

 اداره کل تدارکـات

  اداره معاملات و قراردادها

برچسب ها:

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
فهرست