مزایده عمومی  فروش دستگاه  های رزرو پارکینگ  با قیمت پایه کارشناسی

 مهلت ارسال مدارک: ۱۲‏/۰۳‏/۹۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک ملت

 نشانی: 

آرم بانک ملت

آگهی مزایده عمومی شماره 307‏‏/99

 

الف:  مزایده گذار : بانک ملت

 

ب: موضوع مزایده:  فروش دستگاه  های رزرو پارکینگ  با قیمت پایه کارشناسی 14.387.220.00 ریال

ج: سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 719.000.000 ریال  بصورت ضمانتنامه بانکی(غیر از بانک ملت) و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  13991750030307104 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)

 

د: مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: ارائه معرفینامه و فیش000‏/500 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13991750030307213 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.

 

ه: محل دریافت اسناد مزایده : تهران – خیابان طالقانی ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره 380 ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

 

  جدول زمانی انجام مزایده
آغاز توزیع اسناد مزایده : از ساعت  8 صبح مورخ 29‏/02‏/99
مهلت ارسال مدارک مزایده : تا ساعت 14 مورخ  12‏/03‏/99
تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  11 صبح مورخ  13‏/03‏/99

 

        اداره کل تدارکـات

اداره معاملات و قراردادها

 

برچسب ها:

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست