مزایده عمومی فروش ماشین آلات ساخت درب و پنجره UPVC

 مهلت ارسال مدارک: ۰۹‏/۰۴‏/۹۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانك ملت

 نشانی: تهران – خیابان طالقاني ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره ۳۸۰ ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

آگهی مزایده عمومی شماره 316‏‏/99

 

الف:  مزایده گذار :بانک ملت

 

ب: موضوع مزایده: فروش ماشین آلات ساخت درب و پنجره UPVC با 20 درصد زیرقیمت پایه کارشناسی به مبلغ 24.800.000.000ریال

 

ج: سپرده شرکت درمزایده : مبلغ 1.240.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی(غیر از بانک ملت) و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  13991750030316100(قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)

 

د: مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: ارائه معرفینامه و فیش000‏/500 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13991750030316209 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.

 

ه: محل دریافت اسناد مزایده : تهران – خیابان طالقانی ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره 380 ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

 

  جدول زمانی انجام مزایده
آغاز توزیع اسناد مزایده از ساعت 8 مورخ  26‏/03‏/99
مهلت ارائه پیشنهادات(تحویل پاکات مزایده) لغایت ساعت 14 مورخ  09‏/04‏/99
تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت 30 :11 مورخ  10‏/04‏/99

 اداره کل تدارکـات

   اداره معاملات و قراردادها

 

برچسب ها:

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست