مزایده عمومی فروش مواد شیمیایی مازاد سالم

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱/۱۸

 کد در ایران کالا: ۸۰

 وبسایت:www.jpcomplex.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پتروشيمي جم

 نشانی: 

آگهی مزایده عمومی08-98

فروش مواد شیمیایی مازاد سالم و تاریخ مصرف گذشته، روغن صنعتی سالم، انواع روغن سوخته،
مستربچ ضایعاتی، سیمان نسوز، رنگ و عایق (سال

شرکت پتروشیمی جم واقع در عسلویه در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعاتی خود به شرح مندرج در اسناد مزایده را ازطریق مزایده عمومی به‌فروش برساند.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ پیشنهادی می‌باشد.
دریافت اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا آخر وقت اداری روز دوشنبه 99/1/18و ازطریق وب سایت شرکت پتروشیمی جم به آدرس
www.jpcomplex.ir/fa/tender (بخش مناقصه و مزایده) قابل دریافت می‌باشد.
تمامی مکاتبات و هماهنگی‌های لازم در خصوص این مزایده ازطریق پست‌الکترونیک شرکت به نشانی: tender@jpcomplex.com می‌باشد، فلذا اعلام رسمی نشانی پست‌الکترونیک مزایده‌گر، برای تداوم اطلاع رسانی‌ها الزامی است.
آخرین زمان تسلیم پیشنهادات تا آخر وقت اداری روز پنج‌شنبه 99/1/28 می‌باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.
بدیهی است شرکت پتروشیمی جم در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است.

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست