مزایده فروش تجهیزات مگانک با ۲۰درصد زیرقیمت پایه کارشناسی

 مهلت ارسال مدارک: ۱۲‏/۰۳‏/۹۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانك ملت

 نشانی: تهران – خیابان طالقاني ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره ۳۸۰ ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

آگهی مزایده عمومی شماره 313‏‏/99

 

الف:  مزایده گذار : بانک ملت

 

ب: موضوع مزایده: فروش تجهیزات مگانک با 20درصد زیرقیمت پایه کارشناسی به مبلغ 49.812.680.000 ریال

 

 

ج: سپرده شرکت در مزایده : مبلغ2.490.000.000ریال بصورت ضمانتنامه بانکی(غیر از بانک ملت) و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  13991750030313157 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)

 

د: مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: ارائه معرفینامه و فیش000‏/500 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13991750030313266 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.

 

ه: محل دریافت اسناد مزایده : تهران – خیابان طالقانی ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره 380 ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

 

  جدول زمانی انجام مزایده
آغاز توزیع اسناد مزایده از ساعت  8 صبح مورخ 29‏/02‏/99
مهلت ارائه پیشنهادات(تحویل پاکات مزایده) لغایت ساعت 14مورخ  12‏/03‏/99
تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:15 صبح مورخ  13‏/03‏/99

 اداره کل تدارکـات

       اداره معاملات و قراردادها

 

 

 

برچسب ها:

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست