مزایده اجاره اراضی کشاورزی

 مهلت ارسال مدارک: تا ساعت ۱۹ مورخ ۹۹/۰۸/۰۸

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت شهرک‌های کشاورزی

 نشانی: ، خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)، نبش کوچه گیتا، پلاک ۸

آگهی مزایده عمومی اجاره اراضی کشاورزی (تجدیدی)

شرکت شهرک‌های کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی (به شماره ثبت 49532 و شناسه ملی 10100947065) در نظر دارد اجاره حدود 250 (دویست و پنجاه) هکتار از اراضی زراعی خود واقع در استان اردبیل، شهرستان پارس آباد را به منظور کاشت محصولات استراتژیک براساس مفاد اسناد این مزایده و با شماره فراخوان 5099001536000002 (ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) از طریق فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای به متقاضیان واجدشرایط (اشخاص حقیقی و حقوقی) به مدت یک دوره زراعی واگذار نماید

روزنامه امروز

TENDER INVITATION IRAN ALUMINIUM COMPANY (IRALCO) would like to invite eligible suppliers for the supply of 10.000 MT…
مناقصه عمومی صنایع شهید دوران در نظر دارد نسبت به برونسپاری تزریق باکالیت سه قطعه مکانیکی طبق نقشه…
TENDER INVITATION IRAN ALUMINIUM COMPANY (IRALCO) would like to invite eligible suppliers for the supply of 10.000 MT…
مناقصه عمومی صنایع شهید دوران در نظر دارد نسبت به برونسپاری تزریق باکالیت سه قطعه مکانیکی طبق نقشه…
فهرست