مزایده اراضی مزروعی

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

 نشانی: 

 

 

اطلاعیه

اداره کل اموال و املاک استان البرز وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نظر دارد،اراضی مزروعی خود را برای سال زراعی 1401-1400 از طریق مزایده سراسری به اجاره واگذار نماید .متقاضیان  می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به یکی از روزنامه های کثیر الانتشار ذیل ویا از تاریخ 4/6/1400 به سایت سازمان به نشانیwww.amval-amlak.ir    ویا با شماره تلفن های 17و32249616-026 با قسمت اداره املاک تماس حاصل نمایند.

 

ایران :4/9/1400                                                    جام جم :6/9/1400

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست