مزایده اقلام ضایعاتی شرکت فنرسازی زر

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱۰/۱۵

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شـرکـت سـودیکـو

 نشانی: 

مزایده

جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت فنرسازی زر
به سایـت شـرکـت سـودیکـو مـراجعـه فـرمایید.

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست