مزایده الکترونیکی ۲۳۷ اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۲۰

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:eauc.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

 نشانی: 

مزایده الکترونیکی 237 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره‌گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت به‌صورت اینترنتی به‌فروش برساند. متقاضیان محترم می‌توانند از ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 99/5/13 لغایت ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 99/5/20 جهت دریافت اطلاعات فهرست کالاها و شرایط و همچنین رؤیت کالاهای مطرح درمزایده و ارائه پیشنهاد به وب‌گاه مزایده الکترونیک به نشانی eauc.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شرکت‌کنندگان درمزایده می‌بایست جهت ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیک (توکن)به دفاتر ثبت اسنادرسمی درسراسر کشور مراجعه نمایند.
بـرگزاری مزایـده صرفاً از طریق سامانه مـزایده الکترونیک دولت به آدرس فوق بوده و ارائـه پیشنـهاد قیمت نـیز از ایـن طـریق انـجام می‌پذیرد، لذا کلیه شرکت‌کنندگان درمزایده می‌توانند از تاریخ فوق‌الذکر به نشانیeauc.setadiran.ir مراجعه و با استفاده از امضای الکترونیک،نسبت به ثبت پیشنهاد اقدام نمایند.
ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه مذکور حداکثر تا ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 99/5/20 امکان‌پذیر می‌باشد.
داشتن کد ملی برای اشخاص حقیقی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی به‌همراه شماره حساب قابل استفاده از طریق اینترنت جهت متقاضیان شرکت در مزایده الزامی است.
اطلاعات ریز اقلام ارائه شده در مزایده به آدرس اینترنتی فوق قابل رؤیت برای متقاضیان محترم می‌باشد.
بازدید از کالاهای مطرح شده، در تمامی ایام هفته از ساعت 8 الی 14 امکان‌پذیر خواهد بود.
پیشنهاد می‌گردد باتوجه به تنوع کالاهای مطرح در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از کالای مورد نظر بازدید به‌عمل آید.
پیشنهادهای ثبت شده در سامانه مزایده الکترونیک رأس ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 99/5/22 در محل سازمان مرکزی، رمزگشایی و در همان روز نیز برندگان مزایده اعلام می‌گردند.
شرکت‌کنندگان در مزایده درصورت ثبت پیشنهاد و درخواست انصراف، می‌توانند صرفاً گزینه انصراف درسیستم را تا ساعت 14 روز سه‌شنبه مورخ 99/5/21 انتخاب و ثبت نمایند.
توجه:(لازم به توضیح است اعلام انصراف به‌صورت سیستمی بوده و بدون مراجعه به ادارات استان، با انتخاب گزینه انصراف، ثبت درخواست انصراف امکان‌پذیرمی‌باشد).
متقـاضیان محترم می‌توانند جـهت دریـافت اطلاعات بیشتر به منـظور شرکت در مزایده الکترونیک و رؤیت شماره تلفن و آدرس مدیریت‌های استانی به نشانی www.tamliki.ir مراجعه نمایند.
متقاضیان محترم درصورت تمایل به ارائه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت می‌توانند با سیستم ارتباط گویای سازمان به شماره تلفن 27652198-021 تماس حاصل نمایند.

روزنامه امروز

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
فهرست