مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران- استان البرز

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده:  بانک ملی ایران- اداره امور شعب استان البرز

 نشانی: 

آگهی مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران- استان البرز

 

بانک ملی ایران در نظر دارد، تعدادی از اموال غیر منقول مازاد خود را از طریق مزایده بفروش برساند متقاضیان میتوانند جهت اطلاع و ثبت نام به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

بانک ملی ایران- اداره امور شعب استان البرز

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
فهرست