مزایده املاک

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان اموال و املاك بنياد مستضعفان  انقلاب  اسلامی

 نشانی: 

“لیست املاک آماده فروش سازمان اموال واملاک بنیاد مستضعفان”
دراستان خراسان رضوی

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان  انقلاب  اسلامی در نظر دارد املاک و مستغلات مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی  با شرایط ویژه (بصورت اقساط بلند مدت و بدون کارمزد) بفروش برساند،متقاضیان محترم میتوانند ازتاریخ انتشار این آگهی حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 1401/04/07 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8:30 لغایت 18 جهت اخذ اطلاعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به اداره کل اموال و املاک استان خراسان رضوی واقع در مشهد -بلوار ملک آباد -حد فاصل ملک آباد 7و9 -پلاک 241 مراجعه فرمایند
(در تاریخ 1401/04/08 متقاضیان می توانند پاکت های پیشنهادی خود را تا ساعت 9:30 صبح در محل بازگشایی ، در صندوق پاکات قرار دهند )
رعایت پروتکل های بهداشتی در تمامی مراحل مزایده برای شرکت کنندگان الزامی است

ردیف
آدرس / قطعه / پلاک ثبتی
عرصه (متر مربع) اعیان (مترمربع) نوع ملک (کاربری) میزان مالکیت / توضیحات قیمت پایه (ریال)
1 مشهد – خیابان احمد آباد – مقابل سه راه راهنمایی – پاساژ22 بهمن – طبقه همکف – مغازه شماره سه – پلاک ثبتی قسمتی از باقیمانده 7475 فرعی از 233 اصلی بخش نه مشهد بقدرالسهم حدود 30/62مترمربع مغازه – تجاری  مشاع- سرقفلی قبلا واگذار گردیده فقط حق مالکانه واگذار می گردد که درشرایط  برابر اولویت خرید با مستاجر می باشدکلیه حقوق شهرداری بعهده خریدار می باشد،( انتقال در قالب اعطای وکالت صورت خواهد گرفت) 10,640,000,000
2 مشهد – خیابان احمد آباد – مقابل سه راه راهنمایی – پاساژ22 بهمن – طبقه همکف – مغازه شماره چهار – پلاک ثبتی قسمتی از باقیمانده 7475 فرعی از 233 اصلی بخش نه مشهد بقدرالسهم حدود 28/47 مترمربع مغازه – تجاری  مشاع- سرقفلی قبلا واگذار گردیده فقط حق مالکانه واگذار می گردد که درشرایط  برابر اولویت خرید با مستاجر می باشدکلیه حقوق شهرداری بعهده خریدار می باشد،( انتقال در قالب اعطای وکالت صورت خواهد گرفت) 9,850,000,000
3 مشهد – خیابان آیت الله عبادی – بین عبادی 92 و 94 -مغازه موسوم به شماره 5/  قسمتی از 2071 فرعی از 80 اصلی  مفروز و مجزی شده از  b253 فرعی از اصلی مذکور بقدرالسهم حدود 18/75 مترمربع مغازه – تجاری سرقفلی ملک قبلا واگذار گردیده و فقط حق مالکانه آن به صورت مشاعی واگذار می گردد، اولویت فروش در شرایط مساوی با مستاجر خواهد بود. 1,875,000,000
4 مشهد – خیابان آیت الله عبادی – بین عبادی 92 و 94 -مغازه موسوم به شماره 6/  قسمتی از 2071 فرعی از 80 اصلی  مفروز و مجزی شده از  b253 فرعی از اصلی مذکور بقدرالسهم حدود 18/83 مترمربع مغازه – تجاری سرقفلی ملک قبلا واگذار گردیده و فقط حق مالکانه آن به صورت مشاعی واگذار می گردد، اولویت فروش در شرایط مساوی با مستاجر خواهد بود. 1,850,000,000
5 سبزوار- سلطان آباد- ظلع غربی بلوار امام رضا(ع) ، پلاک 360 فرعی از 12 اصلی 178/97 0 زمین – مسکونی  شش دانگ 695,000,000
6 سبزوار- سلطان آباد- ظلع غربی بلوار امام رضا(ع) ، پلاک 362 فرعی از 12 اصلی 178/87 0 زمین – مسکونی  شش دانگ 695,000,000
7 سبزوار- سلطان آباد- ظلع غربی بلوار امام رضا(ع) ، پلاک 363 فرعی از 12 اصلی 178/77 0 زمین – مسکونی  شش دانگ 695,000,000
8 تربت حیدریه – خیابان جنت پلاک 2371 فرعی از یک فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از 136 فرعی از اصلی مذکور 166/5 0 زمین – مسکونی  شش دانگ – دارای پیش نویس پروانه 13,450,000,000
9 قوچان- اراضی یعقوب آباد پلاک ثبتی 6180 فرعی از یک اصلی 160 0 زمین – مسکونی  شش دانگ- دارای آماده سازی 3,500,000,000
10 قوچان- اراضی یعقوب آباد پلاک ثبتی 6242 فرعی از یک اصلی 176 0 زمین – مسکونی  شش دانگ- دارای آماده سازی 3,750,000,000
11  نیشابور – خیابان فردوسی جنوبی – بعد از کوچه شیر دار پلاک ثبتی 2 فرعی از 3934 اصلی بقدرالسهم 75 مغازه – تجاری سرقفلی ملک قبلا واگذار گردیده و فقط حق مالکانه آن  واگذار می گردد، اولویت فروش در شرایط مساوی با مستاجر خواهد بود. 10,650,000,000
12 نیشابور – حاشیه زیر گذر راه آهن- میدان فردوسی جنوبی پلاک ثبتی 860 فرعی از 107 اصلی مفروز و مجزی شده از 117 اصلی مذکور 204/75 0 زمین – مسکونی  شش دانگ 4,000,000,000
13 نیشابور – حاشیه زیر گذر راه آهن- میدان فردوسی جنوبی پلاک ثبتی 859 فرعی از 107 اصلی مفروز و مجزی شده از 117 اصلی مذکور 200/26 0 زمین – مسکونی  شش دانگ 3,750,000,000
14 نیشابور – حاشیه زیر گذر راه آهن- میدان فردوسی جنوبی پلاک ثبتی 853 فرعی از 107 اصلی مفروز و مجزی شده از 117 اصلی مذکور 200/68 0 زمین – مسکونی  شش دانگ 3,500,000,000
                پیشنهادات فاقد سپرده ویا مخدوش ومبهم ومشروط از درجه اعتبار ساقط ورعایت مفاد شرایط شرکت در مزایده که از طریق دفاتر فروش ارائه میگردد الزامی می باشد. ضمنا” امضاء پشت وروی فرم تقاضا ضروری است  .
 یک درصد رقم پیشنهادی برندگان مزایده به عنوان هزینه مزایده نقداً دریافت می شود .
               هزینه محضر (حق الثبت وحق التحریر )بالمناصفه به عهده طرفین میباشد .
اخذ پاکتهای پیشنهادی به همراه اصل چک بانکی در وجه سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان به شماره شناسه ملی 10100171920به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات تعیین شده قابل انجام است .
              اخذ اطلاعات  از دفاتر مزایده  و بازدید از املاک لازم وضروری می باشد ، بدیهی است در صورت عدم بازدید واخذ اطلاعات لازم مسئولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود.
 شرایط فروش هر یک از املاک تا سقف 100میلیارد ریال 30%نقد ،10%زمان تحویل  والباقی بااقساط 24 ماهه  و  در صورت پرداخت  60% الباقی ثمن معامله بصورت نقدی ، حداکثر تا 18%تخفیف نقدی نسبت به باقیمانده لحاظ خواهد شد .
چکهای صادره جهت اقساط  ثمن معامله  می بایست متعلق به شخص خریدار باشد و صدور چک شخص ثالث به هیچ وجه  مورد قبول نمی باشد.
باز گشایی پاکتها ی پیشنهادی در روز یک شنبه مورخ 1401/04/08 ساعت  10:30 صبح در محل اداره کل  انجام خواهد شد .
تلفنهای تماس : مشهد 4-37660970-051                             نیشابور42623232                           تربت حیدریه 52227090
آدرس پایگاه اینترنتی سازمان َ-Amlak.bonyad.net
آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…
آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…

فهرست