مزایده ساماندهی ایستگاه نخاله و زباله

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۱۷

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداري محلات

 نشانی: 

آگهی تجدید مزایده شهرداری محلات    (نوبت دوم)

شهرداری محلات در نظر دارد موارد زیر را از طریق برگزاری مزایده عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف نوع کار مدت قرارداد قیمت پایه ماهیانه سپرده شرکت در مزایده
1 ساماندهی ایستگاه نخاله و زباله و تفکیک از مبدا زباله شهری 12 ماه 300.000.000 ریال 400.000.000 ریال
2 بهره برداری و اورهال جایگاه های سی ان جی چمران و میدان امام خمینی 24 ماه 155.000.000 ریال 200.000.000 ریال
3 2 مغازه واقع در پارک شورا 12 ماه 4.500.000 ریال 3.000.000 ریال
4 مغازه جدید پارک سرچشمه(7.5 متری) 12 ماه 11.000.000 ریال 7.000.000 ریال
5 مغازه جدید پارک سرچشمه(12 متری) 12 ماه 13.000.000 ریال 9.000.000 ریال
6 دریاچه پارک سرچشمه 12 ماه 67.000.000 ریال 45.000.000 ریال
7 پارکینگ شرقی پارک سرچشمه 12 ماه 83.000.000 ریال 50.000.000 ریال
8 جایگاه نصب ترامپولین بوستان سلامت (جنب مجموعه ورزشی بوستان سلامت) 12 ماه 4.000.000 ریال 2.500.000 ریال

شرایط شرکت در مزایده:

  • شرکت کنندگان از تاریخ درج آگهی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.

2- شرکت‌کنندگان می­بایست جهت شرکت در مزایده سپرده شرکت در مزایده هر کدام از موارد را طبق جدول به صورت نقد به حساب 70141119658841 بانک قرض الحسنه مهر و یا ضمانت­نامه بانکی همراه پیشنهاد خود به شهرداری ارائه نمایند.

3- به پیشنهادات شرطی، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه شهرداری ها،شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

5- سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با برنده اول، نزد شهرداری باقی خواهد ماند.

  • چنانچه نفر برنده تا 7 روز به شهرداری جهت عقد قرارداد مراجعه ننماید سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفر بعدی قرارداد بسته خواهد شد.
  • متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.
  • تاریخ تحویل پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری 99/3/17به دبیرخانه شهرداری خواهد بود.

9- جلسه گشایش پیشنهادات با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه 99/3/18 در سالن جلسات شهرداری خواهد بود و شرکت­کنندگان مجاز به شرکت در جلسه می‌باشند.

جلسه بازگشایی پاکات رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/3/18 در سالن جلسات شهرداری با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری تشکیل و حضور شرکت­کنندگان در مناقصه در جلسه بلامانع می­باشد.

  • برنده بایستی ظرف 7 روز اقدام به اخذ کلیه تائیدات قانونی و نیز سوءپیشینه و تائیدیه مراجع قانونی نماید.
  • میزان سپرده حسن انجام تعهدات قرارداد و کلیه اطلاعات مزایده در اسناد مزایده درج می‌باشد.

 

محمدصادق استرابی

شهردار محلات

برچسب ها:

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست