مزایده شماره ۹۸/۸ نوبت هشتم سال ۹۸ – فروش اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۰۸/۲۶

 کد در ایران کالا: ۲۵۷

 وبسایت:www.bmi.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک ملی ایران

 نشانی: 

مزایده شماره 98/8 نوبت هشتم سال 98 فروش اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

 متقاضیان خرید برای کسب اطلاعات بیشتر از ساعت 00 : 8 صبح مورخ 98/08/14 ، به پایگاه اینترنتی بانک ملی ایران به نشانی: www.bmi.ir بخش اخبار ← اطلاعیه­ها ← مناقصه و مزایده ← مزایده سراسری  نوبت هشتم  اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir­ (مزایده ← مزایده­ دستگاه­ اجرایی ← مزایده­­ گر ← مزایده­­­ شماره  2098091218000008 برای اموال غیرمنقول و مزایده شماره 1098091218000007 برای اموال منقول) مراجعه نمایند . ضمناً ارائه پیشنهاد صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا ساعت 17:00 روز  98/08/26 امکان­پذیر بوده و تاریخ بازگشایی الکترونیکی پاکت­ها 98/08/27 خواهد بود.

 

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست