مزایده عمومی اجاره انتشارات دانشجویی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۷

 کد در ایران کالا: ۴۰۴

 وبسایت:http://financial.iauctb.ac.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 نشانی: آزادی خیابان اسکندری شمالی نبش خیابان فرصت شیرازی ساختمان ستادی شماره یک پلاک ۵۳ طبقه همکف اداره قراردادها(پاکتها بصورت لاک و مهر تحویل گردد)

آگهی مزایده عمومی

دستگاه مزایده‌گزار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
موضوع مزایده:اجاره انتشارات دانشجویی
مهلت مراجعه برای اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد:از تاریخ 98/11/26لغایت 98/12/7 بابت دریافت اسناد به سایت یا حضوراً به آدرس زیر مراجعه فرمائید:
مناقصه/ http://financial.iauctb.ac.ir/fa/Page/1076
آزادی خیابان اسکندری شمالی نبش خیابان فرصت شیرازی ساختمان ستادی شماره یک
پلاک 53 طبقه همکف اداره قراردادها
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس فنی به شماره 22481729-09101659012 تماس حاصل فرمائید.
مهلت ارائه پاکات:تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/12/7
مدارک مورد نیاز در زمان تحویل پاکات:فیش واریزی بابت خرید اسناد مزایده به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 0110992839000 بانک ملی شعبه قنات کوثر(غیر قابل استرداد)
محل تحویل و عودت پاکات مزایده:آزادی خیابان اسکندری شمالی نبش خیابان فرصت شیرازی ساختمان ستادی شماره یک پلاک 53 طبقه همکف اداره قراردادها(پاکتها بصورت لاک و مهر تحویل گردد)
دانشگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار و پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست