مزایده عمومی بوفه بیمارستان پیامبر اعظم(ص) کرمان

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۱۵

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بیمارستان پیامبر اعظم (ص) کرمان

 نشانی: 

حراج عمومی بوفه
بیمارستان پیامبر اعظم(ص) کرمان

بیمارستان پیامبر اعظم (ص) کرمان در نظر دارد
محل بوفه واقع در لابی بیمارستان را به اشخاص حقیقی یا حقوقی حائز شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیک ایران (ستاد ایران) واگذار نماید.
لذا متقاضیانی که مایل به شرکت در این واگذاری می‌باشند، دعوت به عمل می‌آید که جهت دریافت سایر شرایط و اخذ مدارک از تاریخ 99/5/12 لغایت 99/5/15 به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. تاریخ برگزاری حراج عمومی با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی روز شنبه مورخ 99/5/25 ساعت 11 صبح در محل کلاس آموزش بیمارستان پیامبر اعظم(ص) می‌باشد. بوفه مزبور به بالاترین قیمت پیشنهادی با توجه به شرایط و قرارداد تنظیمی از طرف بیمارستان واگذار خواهد شد.

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست