مزایده عمومی تعداد ۲ دستگاه از خودروهای خود

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: ۵۲۱

 وبسایت:setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: صندوق توسعه ملی

 نشانی: 

آگهی مزایده عمومی

صندوق توسعه ملی در نظر دارد تعداد 2 دستگاه از خودروهای خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا بدینوسیله از کلیه افراد حقیقی و حقوقی جهت شرکت در این فراخوان دعوت به‌عمل می‌آید. علاقمندان می‌توانند جهت شرکت و کسب اطلاعات مزایده، به آدرس اینترنتی setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، بخش مزایده مراجعه نمایند.

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست