مزایده عمومی عملیات لایروبی، برداشت ،تخلیه ، بارگیری و خارج سازی رسوبات

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۱۰

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:setad Iran. IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده:      اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

 نشانی: مازندران - نوشهر - میدان بندر -ساختمان اداری- طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی بندر نوشهر

آگهی مزایده عمومی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران در نظر دارد عملیات لایروبی، برداشت ،تخلیه ، بارگیری و خارج سازی رسوبات و مصالح حاصل از لایروبی محدوده هایی از کانال دسترسی ،حوضچه ،اطراف موج شکن های بندر فریدونکنار به میزان 000/200 متر مکعب هزار ( دویست ) طبق محدوده و شرایط مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید

  • شماره فراخوان مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  ۱۰۹۹۰۰۳۸۲۲۰۰۰۰۰۲
  • مدت اولیه اجرای کار: ۱۲ ماه
  • مبلغ سپرده شرکت در مزایده: شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده را به صورت ضمانت نامه بانکی یا اصل فیش واریزی به حساب تنخواه گردان پرداخت بندر نوشهر نزد بانک مرکزی به شماره  ۸۵۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۶۴۵۷۱۲۱۲۳۶۰ ارایه نمایند
  • شرایط متقاضیان :

1- ارائه یک یا چند نمونه قرارداد لایروبی در دریا به مجموع حجم ۴۰۰۰۰ متر مکعب

  • ارائه کپی اسناد مالکیت یک دستگاه بیل مکانیکی،  لودر و دو دستگاه کامیون ۱۲ متر مکعب و یا اجاره نامه یکساله با گواهی امضای ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشور یا ارائه کپی اسناد مالکیت یک دستگاه لایروب کاترساکشن و یا اجاره نامه یکساله با گواهی امضای ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشور
  • مهلت و تحویل دریافت اسناد مزایده : مزایده گران می توانند از تاریخ99/2/30 با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و آدرس setad Iran. IR نسبت به دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 99/3/10به صورت رایگان اقدام نمایند .
  • محل و مهلت بارگذاری اسناد مناقصه : محل بارگذاری اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setad Iran. IR حداکثر تا ساعت ۸ صبح مورخ 99/3/11میباشد.
  • مهلت و تحویل پاکات الف

مهلت تحویل پاکت الف (موضوع بند 2- تضمین شرکت در فرایند( مزایده )حداکثر تا ساعت ۸ صبح مورخ 99/3/11 به آدرس استان مازندران – نوشهر – میدان بندر -ساختمان اداری- طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی بندر نوشهر میباشد.

  • محل دریافت زمان بازگشایی پاکات : جلسه کمیسیون مزایده راس ساعت ۱۰ صبح مورخ99/3/11در سالن جلسات اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران برگزار می گردد.

اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست