مزایده عمومی فروش املاک مازاد

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۰۸/۱۲

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 نشانی: تهران، خیابان انقلاب، روبه‌روی درب اصلی دانشگاه تهران، مجتمع تجاری فروزنده، طبقه همکف، پلاک ۳۳۶

آگهی مزایده عمومی فروش املاک مازاد بر نیاز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود به‌شرح ذیل را به صورت مزایده و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به‌فروش ر ساند

روزنامه امروز

مناقصه عمومی (حفاظت فیزیکی و نگهبانی و خدمات عمومی وتأمین نیروی انسانی مجتمع انبارهای کرج
مناقصه عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند در نظر دارد، تهیه مواد اولیه و مصرفی، طبخ و توزیع…
مناقصه عمومی (حفاظت فیزیکی و نگهبانی و خدمات عمومی وتأمین نیروی انسانی مجتمع انبارهای کرج
مناقصه عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند در نظر دارد، تهیه مواد اولیه و مصرفی، طبخ و توزیع…
فهرست