مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات صندوق ضمانت صادرات ایران شماره ۹۸/۰۳

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۱/۲۸

 کد در ایران کالا: ۲۶۹

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: صندوق ضمانت صادرات ایران

 نشانی: 

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات صندوق ضمانت صادرات ایران شماره 98/03

صندوق ضمانت صادرات ایران در نظر دارد تعدادی از املاک و مستغلات خود را با برگزاری مزایده عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تحت شماره (2098001066000003) به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت شرکت در مزایده، کسب اطلاعات، ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره دفتر ثبت‌نام امضای الکترونیکی: 41031435-021 و مرکز تماس 41934-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

زمان انتشار آگهی در سامانه: روز دوشنبه مورخ 98/11/28
مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 98/11/28لغایت ساعت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/12/11
زمان بازگشایی: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 98/12/12
زمان اعلام به برنده: روز دوشنبه مورخ 98/12/12

نکات قابل توجه:
برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق‌الذکر می‌باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت ودیعه شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پیشنهادات، اعلام برنده و واریز وجه مزایده، در بستر سامانه مذکور انجام می‌پذیرید.
آگهی نوبت اول مزایده در روزنامه اطلاعات نیز منتشر و آگهی نوبت دوم مزایده فروش املاک مورد نظر در روزنامه های ایران و دنیای اقتصاد مورخ 98/11/28 منتشر می‌گردد.
برای هماهنگی بازدید و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های 88546847 و 5-88733370 (داخلی 238) تماس و یا به سایت WWW.EGFI.IR مراجعه فرمایند.

روزنامه امروز

آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
فهرست