مزایده عمومی فروش املاک

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸.۱۲.۲۴

 کد در ایران کالا: ۵۲۷

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد

 نشانی: 

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت

در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان تهران، البرز و مناطق آزاد را از طریق مزایده عمومی شماره 98.146 به فروش برساند، متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده ازتاریخ 98.12.13 لغایت 98.12.24 از ساعت 8.30 الی 16.30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98.12.25 می‌باشد.
ضمناً جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 98.12.26 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می‌گردد.
شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
توضیحات:
الف)در فروش‌های نقدی شرایط پرداخت بصورت 40% پیش پرداخت 40% حداکثر2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک در املاک غیر متصرف)و 20% هنگام تنظیم سند دردفترخانه می‌باشد.
ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می‌باشد.
ج) در فروش‌های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.
د) تحویل ملک صرفاً در خصوص املاک فاقد متصرف می‌باشد. همچنین در املاک متصرفدار، مشاعی و فروش‌های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل بدون حق‌توکیل به غیرخواهد بود.

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست