مزایده عمومی فروش اموال واملاک تملیکی مازاد برنیاز بانک سپه مدیریت

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: ۴۰۷

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک سپه مدیریت شعب منطقه هرمزگان

 نشانی: 

آگهی مزایده عمومی فروش اموال واملاک تملیکی مازاد برنیاز بانک سپه مدیریت   شعب منطقه هرمزگان به شماره 10/98

بانک سپه مدیریت شعب منطقه هرمزگان در نظر دارداموال و املاک و مستغلات تحت اختیار خودبشرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی الکترونیکی(Setadiran.ir ) و با شماره مزایده /98 10شماره سیستمی 2098001036000030 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار 98/11/26مهلت دریافت اسناد مزایده : 98/11/27 تا 98/12/6ساعت 12 تاریخ بازدید: از98/11/27 ساعت 8 صبح تا98/12/7ساعت  12به جز ایام تعطیل مهلت ارسال پیشنهاد :98/12/7 ساعت12  تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی: 98/12/17 ساعت 10صبح-  تاریخ اعلام به برنده : 99/1/22

 شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :

1-برگذاری وشرکت درمزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه )، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکانپذیر میباشد.

2-کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب میباشد.

3.علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن)به دفاتر خدمات پیشخوان دولت مراجعه یا با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استان ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)  بخش «ثبت نام / پروفایل مزایده گر » موجود است.

4-شماره حساب جهت خریداوراق و واریزوجه5% سپرده شرکت درمزایده  1261800098605 بانک سپه شعبه قائم سعدی می  باشد

5-شرکت کنندگان درمزایده میتوانندجهت کسب اطلاعات بیشتر به بانک سپه شعب سراسر استان مراجعه کنند

6-شماره تلفن تماس مدیریت شعب منطقه هرمزگان :32245494 معاونت مالی اداری – 32231759 دایره پشتیبانی وخدمات

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست