مزایده عمومی فروش تجهیزات DSLM-IP با ۲۰ درصد زیر‌قیمت

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک ملت

 نشانی: تهران، خیابان طالقانی، مقابل ساختمان وزارت نفت، ساختمان شماره ۳۸۰، طبقه ششم، اداره معاملات و قراردادها

مزایده عمومی

شماره 99/318

مزایده‌گزار: بانک ملت
موضوع مزایده: فروش تجهیزات DSLM-IP با 20 درصد زیر‌قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 7.032.240.000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 351.000.000 ریال به صورت ضمانت‌نامه بانکی (غیر از بانک ملت) و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 13991750030318194 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت)
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: ارائه معرفی‌نامه و فیش 500.000 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13991750030318204 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
محل دریافت اسناد مزایده: تهران، خیابان طالقانی، مقابل ساختمان وزارت نفت، ساختمان شماره 380، طبقه ششم، اداره معاملات و قراردادها

جدول زمانی انجام مزایده
آغاز توزیع اسناد مزایده از ساعت 8صبح مورخ99/3/26
مهلت ارائه پیشنهادات (تحویل پاکات مزایده ) تاساعت 14مورخ 99/4/9
تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت 08:45 صبح مورخ99/4/10

 

برچسب ها:

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست