مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک مازاد

 مهلت ارسال مدارک: از تاریخ انتشار آگهی تا ۱۰ روز کاری

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.Mebank.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک مهر اقتصاد استان مازندران

 نشانی: ساری، میدان امام، نبش خیابان جام جم،ساختمان ستاد سرپرستی بانک مهر

آگهی مزایده عمومی

مزایده املاک بانک مهر اقتصاد (وابسته به بانک سپه) شماره 99

بانک مهر اقتصاد استان مازندران(وابسته به بانک سپه) در نظر دارد تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل از طریق مزایده کتبی عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ،بازدید املاک،دریافت برگ مزایده و درخواست شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود پس از تاریخ انتشار آگهی تا 10 روز کاری از ساعت 8 صبح الی 16 بعد از ظهر به شماره‌های ذیل تماس گرفته و جهت انجام امور مزایده با هماهنگی نماینده بانک اقدام نمایند.

توضیحات و شرایط:
مبلغ پیشنهادی باید مشخص، معین و بدون ابهام باشد و در پاکت سربسته به وسیله پست پیشتاز و یا به صورت مستقیم به آدرس: ساری، میدان امام، نبش خیابان جام جم،ساختمان ستاد سرپرستی بانک مهر اقتصاد ارسال گردد.
مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می‌ باشد که باید توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در فرم پیشنهاد قیمت واریز و رسید آن با قید ردیف و مشخصات دقیق ملک مورد انتخابی متقاضی به صورت جداگانه تحویل گردد.
کلیه املاک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می‌رسد.
هزینه آگهی مزایده و سایر هزینه‌های مرتبط از برندگان مزایده اخذ می‌گردد.
در شرایط مساوی بودن قیمت‌ها پیشنهاد اولویت با فروش نقدی است.
تلفن‌های تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید از ملک عبارتند از : 5-33390421-011 داخلی1136 و شماره همراه 09113110148
بانک در قبول و یا رد پیشنهادها مختار است.
هرگونه تغییر در مزایده از طریق سایت بانک به آدرس www.Mebank.ir به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
به پیشنهادهای فاقد سپرده و یا کمتر از مبلغ مقرر، چک‌های شخصی و یا نظایر آن و همچنین به پیشنهادات فاقد امضاء، مهر و امضای مجاز ( در اشخاص حقوقی) مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روزنامه امروز

  آگهی مناقصه عمومی 99/75    نوبت اول   مؤسسه ریل گستر در نظر دارد تهیه مصالح و…
آگهی مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) شماره مناقصه : RKS-9931176-KM/S-06 خرید 1 قلم کاتالیست (Catalyst) شرکت…
  آگهی مناقصه عمومی 99/75    نوبت اول   مؤسسه ریل گستر در نظر دارد تهیه مصالح و…
آگهی مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) شماره مناقصه : RKS-9931176-KM/S-06 خرید 1 قلم کاتالیست (Catalyst) شرکت…
فهرست