مزایده عمومی فروش دستگاه‌های رزرو پارکینگ

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۱/۷

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک ملت

 نشانی: تهران - خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت - ساختمان شماره ۳۸۰- طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها

آگهی مزایده عمومی98/323

مزایده‌گزار: بانک ملت
‌موضوع مزایده: فروش دستگاه‌های رزرو پارکینگ
سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 5% قیمت پیشنهادی بصورت ضمانتنامه بانکی (غیر از بانک ملت) و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 13981750030323189 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت)
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: ارایه معرفینامه و فیش 200.000 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13981750030323274 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت.
محل دریافت اسناد مزایده: تهران – خیابان طالقانی – مقابل ساختمان وزارت نفت – ساختمان شماره 380- طبقه ششم – اداره معاملات و قراردادها

جدول زمانی انجام مزایده
آغاز توزیع اسناد مزایده از ساعت8صبح 98/10/25
مهلت ارایه پیشنهادات
(تحویل پاکات مزایده)
لغایت ساعت 15مورخ 98/11/7
تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت 9:30مورخ 98/11/8
برچسب ها:

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست