مزایده عمومی فروش ماشین‌آلات مشروحه

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۲

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک ملت

 نشانی: قزوین - بلوار شهید سلیمانی مدیریت شعب استان قزوین - اداره تدارکات ساختمان

آگهی برگزاری مزایده عمومی بانک ملت

بانک ملت در نظر دارد ماشین‌آلات مشروحه ذیل در استان قزوین را از طریق مزایده عمومی به‌فروش رساند.

ردیف ماشین‌آلات تعداد خط تولید نوع تولید مبلغ شرایط فروش آدرس
1 شرکت بسته‌بندی البرز 3خط تولید تیوپ آلومینیومی 24/700/000/000ریال نقدی شهر صنعتی البرز شرکت بسته‌بندی البرز

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/3/21 الی 99/4/2 از ساعت 8/30 الی 14/30 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

ضمناً جلسه بازگشایی پاکات و اعلام به برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز 99/4/7 ساختمان مدیریت شعب بانک ملت برگزار می‌گردد.
بانک ملت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد.
بازدید از تجهیزات بسته‌بندی با هماهنگی بانک ملت اداره تدارکات و ساختمان مقدور می‌باشد.
پیشنهاددهندگان برای شرکت در مزایده می‌بایست مبلغ 750.000.000 ریال به‌‌صورت یک فقره چک بانکی در وجه بانک ملت مدیریت شعب استان قزوین یا ضمانت‌نامه بانکی (به‌غیر از بانک ملت) صادر و با مدارک مزایده ارائه نمایند.
هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می‌باشد.

آدرس و تلفن: قزوین – بلوار شهید سلیمانی
مدیریت شعب استان قزوین – اداره تدارکات ساختمان تلفن تماس: 09126816216-33673079-028

برچسب ها:

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست