مزایده عمومی فروش یک دستگاه خودروی شاسی بلند سانگ‌یانگ

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.iasco.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت فولاد آلیاژی ایران

 نشانی: یزد، جاده کنارگذر یزد - کرمان، نرسیده به پایانه باربری، کیلومتر ۲۴ جاده فولاد، شرکت فولاد آلیاژی ایران

آگهی مزایده عمومی شماره 99/05

شرکت فولاد آلیاژی ایران در نظر دارد یک دستگاه خودروی شاسی بلند سانگ‌یانگ خود را به‌شرح مشخصات ذیل و براساس شرایط مندرج در اسناد از طریق مزایده عمومی به‌فروش برساند.

متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند جهت آگاهی از شرایط مزایده و دریافت اسناد به سایت این شرکت به آدرس www.iasco.ir (قسمت خرید و تأمین‌کنندگان، مناقصه‌ها ـ مزایده‌ها) مراجعه نمایند.
زمان بازدید: روزهای غیر تعطیل (شنبه تا چهارشنبه) از تاریخ 99/5/6 لغایت 99/5/14 از ساعت 8 لغایت 15 به آدرس: یزد، جاده کنارگذر یزد – کرمان، نرسیده به پایانه باربری، کیلومتر 24 جاده فولاد، شرکت فولاد آلیاژی ایران (با هماهنگی قبلی با آقای نیکخواه تلفن 31222528ـ035)
پیشنهادها می‌بایست تا ساعت 14 روز 99/5/15 به دبیرخانه محرمانه شرکت واقع در محل کارخانه تحوی

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
فهرست