مزایده عمومی واگذاری کافی‌شاپ و بخشی از محوطه آن

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱۰/۲۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری لواسان

 نشانی: 

مزایده عمومی

شهرداری لواسان به استناد مجوز شماره 227 مورخ 99/4/23شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری کافی‌شاپ و بخشی از محوطه آن به عنوان فضای باز تجاری و بخشی به عنوان پارکینگ واقع در اصطلک بدون تجهیزات (مبلمان) به‌صورت اجاره یک‌ساله از طریق مزایده عمومی، اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/10/29 به واحد مالی شهرداری (امور قراردادها) مراجعه و یا با شماره تلفن 27661000 داخلی 309 تماس حاصل نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:
شرکت‌کنندگان ملزم به ارائه تضمین شرکت در مزایده اجاره کافی‌شاپ و بخشی از محوطه آن به عنوان فضای باز تجاری و بخشی به عنوان پارکینگ واقع در اصطلک به مبلغ 330.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به‌صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100002429005 و یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی به نفع شهرداری می‌باشند.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشد.
هزینه کارشناسی و چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات در شرایط مزایده درج گردیده است.
زمان بازگشایی پاکات روز سه‌شنبه مورخ 99/10/30 می‌باشد.

روزنامه امروز

مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: ساخت و نصب تعداد 612 استند جایگذاری بروشور برای شعب بانک در سراسر…
مناقصه عمومی مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: خرید نگهدارنده و شارژر بی‌سیم موبایل 100 عدد TSCO THL 1250W-…
مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: ساخت و نصب تعداد 612 استند جایگذاری بروشور برای شعب بانک در سراسر…
مناقصه عمومی مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: خرید نگهدارنده و شارژر بی‌سیم موبایل 100 عدد TSCO THL 1250W-…
فهرست