مزایده عمومی ۳۱ دستگاه انواع خودرو

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۵

 کد در ایران کالا: ۳۶۹

 وبسایت:www.ALborzInsurance.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکـت بیـمه الـبرز( سهامی عام )

 نشانی: خیابان سپهبد قرنی نبش كوچه حقيقت طلب شماره ۲۲۸ (ساختمان شماره ۲ )

آگهی مزایده عمومی

شرکـت بیـمه الـبرز( سهامی عام ) به شماره ثبت 6796 در نـظـر دارد 31 دستگاه انواع خودرو خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

عـلاقـــمندان مـی تواننـد جــهت دریــافـت اسـناد مـزایــده از ساعـت 8 صبح روز شنبه مـورخ 98/11/26 لغایت ساعت 30 /15 روز دوشنبه مـورخ 98/12/5همه روزه به جزء ایام تعطیل به دبیرخانه شرکت واقع درخیابان سپهبد قرنی نبش کوچه حقیقت طلب شماره 228 (ساختمان شماره 2 ) و همچنین به سایت بیمه البرز به نشانی www.ALborzInsurance.IR مراجعه فرمایند.

روزنامه امروز

آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
فهرست