مزایده فروش سهام شرکت حریم آفتاب کیانپارس

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.paidariranian.com

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان

 نشانی: میدان ونک خیابان برزیل شرقی انتهای بن بست لاله ساختمان شماره ۳طبقه دوم

شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(توأم با ارزیابی کیفی و فنی) شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام ) در نظر…
مناقصه شرکت انتقال گاز (منطقه شش عملیات انتقال گاز) در نظر دارد مناقصه خدمات پشتیبانی، تأسیسات، خدمات دفتری،…
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(توأم با ارزیابی کیفی و فنی) شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام ) در نظر…
مناقصه شرکت انتقال گاز (منطقه شش عملیات انتقال گاز) در نظر دارد مناقصه خدمات پشتیبانی، تأسیسات، خدمات دفتری،…
فهرست