مزایده فروش واحد مسکونی مسکن مهر صفادشت

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۱۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

 نشانی: تهران،خیابان ستارخان،خیابان نیایش،پلاک۳۳، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران ،طبقه دوم واحد امور قراردادها

آگهی مزایده

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران در نظر دارد، تعدادی از واحدهای تجاری و اداری در پروژه ی ارگ در شهر صفادشت واقع در سایت مسکن مهر صفادشت از توابع شهرستان ملارد و در پروژه های فراز 1 و 2 در  شهرستان دماوند را از طریق برگزاری مزایده و بر مبنای قیمت پایه مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 99/3/19 به نشانی تهران،خیابان ستارخان،خیابان نیایش،پلاک33، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران ،طبقه دوم واحد امور قراردادها و کنترل پروژه و جهت تسلیم پاکات پیشنهاد تا ساعت14:30 مورخ 99/3/31 به نشانی تهران،خیابان ستارخان،خیابان نیایش،پلاک33، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران ،طبقه چهارم اداره حراست مراجعه نمایند.

ضمناً جهت بازدید از واحدهای تجاری و اداری صفادشت می توانند از ساعت 8 الی 14:30 به نشانی : یوسف آباد قوام سایت 14000واحدی مسکن مهر صفادشت، با هماهنگی بنیاد مسکن شهرستان ملارد ،تلفن 65585918 و 65946289 و همچنین جهت بازدید از واحدهای شهرستان دماوند به نشانی : شهرستان دماوند – گیلاوند – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دماوند ، تلفن 76341700  با هماهنگی مراجعه نمایند.

توضیحات:

  • پیشنهادهای فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر،مخدوش،مبهم و مشروط ، مردود می باشند.
  • رعایت کلیه موارد مندرج در اسناد مزایده الزامی می باشند.
  • سپرده شرکت در مزایده مطابق مبالغ اعلام شده در اسناد مزایده برای هر واحد می باشد که متقاضیان می توانند به یکی از روشهای ذیل ارائه نمایند:

3-1- ضمانت نامه بانکی به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

3-2- واریز وجه نقد به حساب سیبا بانک ملی به شماره 0105261812000 به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران.

  • کلیه پاکات حاوی پیشنهادهای متقاضیان خرید واحدهای اداری و تجاری در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/4/1 در محل سالن اجتماعات بنیادمسکن استان تهران به نشانی تهران،خیابان ستارخان،خیابان نیایش،پلاک33 بازگشایی خواهد شد و متقاضیان می توانند با ارائه کارت شناسائی در جلسه شرکت نمایند.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست