مزایده فروش کلیه اموال منقول و غیر منقول‌کارخانه خانه‌سازی همدان

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: ۱۸۸

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان ملی زمین و مسکن

 نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، چهارراه نیروی انتظامی، شماره‌ی ۵۶،

آگهی مزایده فروش کلیه اموال منقول و غیر منقول‌کارخانه خانه‌سازی همدان

نام و نشانی مزایده‌گزار: سازمان ملی زمین و مسکن به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، چهارراه نیروی انتظامی، شماره‌ی 56، تلفن: 88770997 نمابر: 88795475 و نشانی رایانه‌ای: www.nlho.ir

موضوع مزایده: مزایده فروش کلیه اموال منقول و غیر منقول کارخانه خانه سازی همدان (بصورت نقد) یا (نقد و اقساط).
تبصره: هر متقاضی حقیقی یا حقوقی فقط می‌تواند با انتخاب یکی از دو روش پیشنهادی در مزایده شرکت نماید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده جهت فروش نقدی: مبلغ تضمین شرکت در مزایده مبلغ 6/100/000/000 ریال می‌باشد که شرایط واریز در اسناد مزایده شرح داده شده است.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده جهت فروش اقساطی: مبلغ تضمین شرکت در مزایده مبلغ 9/100/000/000 ریال می‌باشد که شرایط واریز در اسناد مزایده شرح داده شده است.
شرایط: کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
در ضمن مزایده‌گران می‌بایست پس از بارگذاری اسناد درخواستی در سامانه فوق، نسبت به تحویل فیزیک اسناد مذکور در مهلت مقرر به اداره کل حراست (دبیرخانه محرمانه) سازمان به آدرس مندرج در بند یک اقدام و رسید دریافت نمایند.
محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مزایده: متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند از ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 98/12/26 تا ساعت 16:00روز شنبه مورخ 99/1/9با مراجعه به سامانه (ستاد) به آدرس ذکر شده در بند ( 5 ) نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
محل، زمان و مهلت تحویل اسناد مزایده: متقاضیان شرکت در مزایده پس از دریافت اسناد و تکمیل آنها باید مدارک، مستندات و قیمت پیشنهادی را حداکثر تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ99/1/25 در سامانه (ستاد) به آدرس ذکر شده در بند(5) بارگذاری نمایند.
محل و زمان بازگشایی پاکت‌های حاوی اسناد مزایده:
کمیسیون مزایده در ساعت ۱۰:0۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ 99/1/26 در محل سالن جلسات واقع در طبقه ششم به نشانی مندرج در بند(1) جهت بازگشایی پاکت‌های دریافتی از مزایده‌گران تشکیل می‌گردد.
در ضمن مزایده‌گران می‌توانند از زمان دریافت اسناد مزایده تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 99/1/22جهت بازدید از کارخانه مذکور به آدرس مندرج در شرایط مزایده مراجعه نمایند.
اطلاعات تماس سامانه www.setadiran.ir جهت انجام مراحل عضویت: 41934- 021
دفتر ثبت‌نام: 88969737 و 85193768

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست