مزایده فروش ۷۰ هزار تن گندله سنگ آهن با عیار ۶۵ درصد

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت معدني و صنعتي گل گهر

 نشانی: 

آگهی مزایده عمومی شماره 11/1401/ز

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد را از اسکه بارکو بندرعباس با شرایط تحویل به صورت FOB از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد مزایده و همچنین اطلاع از شرایط مزایده به سایت www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه فرمایند.

لازم به ذکر است پاکت پیشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 24/05/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان  (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00 روز سه شنبه مورخ 25/05/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود.

Analysis %
Min 65.00 Fe
Max 1.5 FeO
Max 0.05 P
Max 0.01 S
Max 3.0 SiO2
Max 0.7 Al2O3
Max 0.7 CaO
Max 2.5 MgO
Ave 250 CCS(kg/p)
Min 90 8-16 mm%
Max 6 -6 mm%
Max 4.0 A.I%
Min 94 T.I%
19-24 Prosity%
Min 90 Reducibility%

 

کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…
    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…

فهرست