مزایده محدوده‌های اکتشافی

 مهلت ارسال مدارک: www.ker.mimt.gov.ir

 کد در ایران کالا: ۵۳۶

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

 نشانی: 

آگهی مزایده

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در نظر دارد باستناد صورتجلسه دومین جلسه شورای معادن استان به شماره 11484/98 مورخ 98/2/26 و نامه شماره 63629/60 مورخ 97/3/9 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت متبوعه و باستناد صورتجلسه هیأت‌ حل اختلاف ماده 26 مکرر قانون معادن به شماره 32278 مورخ 98/5/24 محدوده‌های اکتشافی را از طریق مزایده واگذار نماید. متقاضیان حقیقی و حقوقی شرکت در مزایده می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و چگونگی اخذ برگ‌های شرایط مزایده و اوراق شرکت در مزایده به پورتال مزایده‌های سازمان به نشانی www.ker.mimt.gov.ir مراجعه نمایند. کلیه پیشنهادها باید با توجه به شرایط مزایده تکمیل و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/1/27 به حراست ساختمان شهید باهنر واقع در بلوار شهید عباسپور نبش میدان عاشورا تسلیم و رسید دریافت و همزمان در سایت ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و پس از بارگذاری پیشنهادها شماره و تاریخ ثبت دریافت نمایند.
لازم به ذکر است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت‌های معدنی موظفند اسناد و مدارک مندرج در شیوه‌نامه را به منظور تعیین صلاحیت فنی و مالی به سازمان نظام مهندسی معدن استان محل ثبت شرکت و یا استان‌های همجوار ارایه و گواهی لازم را اخذ نمایند. بدیهی است وفق دستورالعمل صادره ارایه گواهی مذکور برای متقاضیان شرکت در مزایده الزامی است.

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست