مــزایـــده فروش هتل گامبرون خود واقع در جزیره کیش

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: ۱۰

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک مسکن

 نشانی: چهارراه اسفندیار - خیابان ارمغان شرقی – پلاک ۸ ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن طبقه هشتم

آگـهــی مــزایـــده

بانک مسکن در نظر دارد هتل گامبرون خود واقع در جزیره کیش را از طریق برگزاری مزایده عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به‌فروش برساند.

تاریخ انتشار: 1398.12.21
مهلت دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه: 1398.12.21
تاریخ بازدید: 98/12/24 لغایت: 98/12/27
مهلت ارائه پیشنهاد: 99/1/20
تاریخ بازگشائی: 99/1/25
تاریخ اعلام به برنده: 99/2/5
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت‌ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) می‌باشد. متقاضیان شرکت در مزایده می‌بایست جهت ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir (قسمت اجاره) مراجعه و یا شماره تلفن مرکز تماس 41934 تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.
متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بانک مسکن و جهت بازدید از املاک با شماره تلفن 26204381 تماس حاصل نمایند.

محل بازگشایی پاکت‌های پیشنهادات ارائه شده از طریق سامانه ستاد
چهارراه اسفندیار – خیابان ارمغان شرقی – پلاک 8 ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن طبقه هشتم سالن کنفرانس می‌باشد.

برچسب ها:

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست