مناقصه‌عمومی تخریب و نوسـازی شعبه آیت الله حیـدری

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۷

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:WWW.SETADIRAN.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانك مسكن

 نشانی: تهران، خيابان نلسون ماندلا (آفريقا)، بالاتر از چهارراه اسفنديار، خيابان ارمغان شرقي، پلاک ۸، ساختمان ادارات کل مرکزي بانک مسکن.

مناقصه‌عمومی‌دومرحله‌ای

تخریب و نوسـازی شعبه آیت الله حیـدری بانک مسـکن واقـع در اسـتان ایلام، طبـق اوصاف و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

نام و نشانی مناقصه‌گزار: بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن.
نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه): تخریب و نوسازی شعبه آیت‌الله حیدری بانک مسکن واقع در استان ایلام، طبق اوصاف و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 1/715/000/000(یک میلیارد وهفتصدو پانزده میلیون ریال) که لازم است به صورت ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداری یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارائه گردد.
توضیحات: بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله‌ای تخریب و نوسازی شعبه آیت‌الله حیدری بانک مسکن واقع در استان ایلام، طبق اوصاف و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/3/7 می‌باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف:
آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن :26205738 – 75358231

برچسب ها:

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست