مناقصه‌عمومی خرید، نصب، تحویل، راه‌اندازی، آموزش و عملیاتی نمــودن سـامـانه نرم‌افـزاری

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۷

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:WWW.SETADIRAN.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک مسکن

 نشانی: تهران، خيابان نلسون ماندلا (آفريقا)، بالاتر از چهارراه اسفنديار، خيابان ارمغان شرقي، پلاک ۸، ساختمان ادارات کل مرکزي بانک مسکن.

مناقصه‌عمومی‌دومرحله‌ای

خرید، نصب، تحویل، راه‌اندازی، آموزش و عملیاتی نمــودن سـامـانه نرم‌افـزاری
IBM SPECTRUM PROTECT SUITE
به‌شرح مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

نام و نشانی مناقصه‌گزار: بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن.
نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه): خرید، نصب، تحویل، راه‌اندازی، آموزش و عملیاتی نمودن سامانه نرم‌افزاری IBM SPECTRUM PROTECT SUITE به شرح مشخصات مندرج در اسناد مناقصه
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 725/000/000 (هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال) که لازم است به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8/8449 به‌نام اداره کل حسابداری یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارائه گردد.
توضیحات: بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله‌ای خرید، نصب، تحویل، راه‌اندازی، آموزش و عملیاتی نمودن سامانه نرم افزاری IBM SPECTRUM PROTECT SUITE
را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/3/7 می‌باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف: آدرس :تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) ، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن :26205738 – 75358225

برچسب ها:

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست