مناقصه انتخاب پیمانکار

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۱۳

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت مگاموتور

 نشانی: کيلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، چهارراه ايران‌خودرو، بلوار جنوبي، خيابان زامياد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگاني داخلي، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲

«آگهی مناقصه»

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت حمل قطعات جانبی قوای‌محرکه به شرکت‌های خودروسازی گروه، بن‌رو ساوه و سایپا کاشان و
حمل‌و‌نقل موتورهای تولید مجدد از شرکت مگاموتور به نمایندگی‌های سایپا‌یدک در سراسر کشور و عودت موتورهای داغی از نمایندگی‌ها به شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا توسط وانت‌بار نیسان اقدام نماید. لذا پیمانکاران دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت حمل قطعات جانبی قوای محرکه به شرکت‌های خودرو‌سازی گروه، بن‌رو ساوه و سایپا کاشان و حمل‌و‌نقل موتورهای تولید مجدد از شرکت مگاموتور به نمایندگی‌های سایپا‌یدک در سراسر کشور و عودت موتورهای داغی از نمایندگی‌ها به شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا توسط وانت‌بار نیسان
کارفرما: شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا
مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه‌شنبه به تاریخ 99/3/6 لغایت روز سه‌شنبه به تاریخ 99/3/13
آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت 15:30 روز
سه‌شنبه به تاریخ 99/3/20
آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، چهارراه ایران‌خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی، تلفن: 44922442
تضمین شرکت در مناقصه: 300/000/000 (سیصد میلیون ریال) به صورت چک تضمین شده بانکی متعلق به شرکت‌کننده و یا ضمانت‌نامه بانکی.
مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه معتبر.
ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف پیمانکاران به همراه پاکت‌های پیشنهاد قیمت الزامی می‌باشد.
ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکت‌ها با توجه به شرایط
مورد‌نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت‌کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت‌کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می‌گردد.

برچسب ها:

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست