مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات ترابری سبک

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۰۸/۰۳

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا

 نشانی: کیلومتر۱۴ جاده مخصوص کرج، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲

«آگهی مناقصه» 99/23

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات ترابری سبک(آژانس سواری) جهت انجام مأموریت‌های درون‌شهری و برون‌شهری ایاب و ذهاب کارکنان شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. لذا پیمانکاران دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

موضوع مناقصه: ارائه خدمات ترابری سبک (آژانس سواری)جهت انجام مأموریت‌های درون‌شهری و برون‌شهری ایاب و ذهاب کارکنان شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه
کارفرما: شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا
مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز یک‌شنبه به تاریخ 99/07/27 لغایت روز شنبه به تاریخ 99/08/03
آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 99/08/10
آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر14 جاده مخصوص کرج، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی، تلفن: 44922442
تضمین شرکت در مناقصه: 800/000/000(هشتصد میلیون)ریال به صورت چک تضمین شده بانکی متعلق به شرکت‌کننده و یا ضمانت‌نامه بانکی
مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه معتبر
ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف پیمانکاران به همراه پاکت‌های پیشنهاد قیمت الزامی می‌باشد.
ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکت‌ها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت‌کنندگان در مناقصه حق‌اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچ‌گونه حقی برای شرکت‌کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می‌گردد.

روزنامه امروز

مناقصه خرید 52 قطعه سکه تمام بهارآزادی بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان
مناقصه تهیه اقلام و اجرای سیستم اعلام حریق بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان بیمارستان تامین اجتماعی دکتر شریعتی اصفهان…
مناقصه خرید 52 قطعه سکه تمام بهارآزادی بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان
مناقصه تهیه اقلام و اجرای سیستم اعلام حریق بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان بیمارستان تامین اجتماعی دکتر شریعتی اصفهان…
فهرست