مناقصه: تأمین خودروهای استیجاری (بنادر بوشهر و عسلویه)

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۲/۳۰

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت خدمات دريايي هدايت کشتي خليج‌فارس

 نشانی: تهران، خيابان وليعصر، نرسيده به پارک وي، خيابان افق، پلاک ۶ طبقه دوم کميسيون معاملات

موضوع مناقصه: تأمین خودروهای استیجاری (بنادر بوشهر و عسلویه)
نام مناقصه‌گزار: شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج‌فارس
میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 300.000.000 ریال (سیصد میلیون ریال) به صورت ضمانت‌نامه بانکی به‌نام (شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس) یا به‌صورت فیش نقدی واریزی به‌حساب سپرده به شماره 0212671399006 نزد بانک صادرات شعبه ممتاز میرداماد کد شعبه 4339 تهیه و تسلیم نمایند.
مدت اجرا پروژه/تحویل کالا/خدمات: یک‌سال تقویمی.
محل اجرا/فعالیت: کل استان بوشهر (بنادر بوشهر و عسلویه).
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد و نشانی مناقصه‌گزار: واجدین شرایط می‌توانند به صورت حضوری با همراه داشتن معرفی‌نامه و درخواست کتبی جهت شرکت در مناقصه به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، خیابان افق، پلاک 6 طبقه دوم کمیسیون معاملات تلفن: 02126309852 و یا به‌صورت غیرحضوری با ثبت‌نام در پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس، اسناد را دریافت نمایند.
نحوه تحویل اسناد مناقصه: مناقصه‌‌گران پس از دریافت اسناد مناقصه، حداکثر براساس جدول زمانی ذیل اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت دربسته و مهر و موم ‌شده، به نشانی مناقصه‌گزار به‌صورت فیزیکی تحویل و رسید دریافت دارند.
شرکت خدمات دریایی هدایت‌کشتی خلیج‌فارس (مناقصه‌گزار) در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست