مناقصه تأمین، نصب، تست، راه‌اندازی، آموزش و تضمین تجهیزات سیستم تهویه و دفع دود خط‌دو قطار شهری شیراز

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۲۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

 نشانی: تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۱۲ کدپستی ۱۹۹۴۶۴۳۳۱۵ به شماره تماس ۰۲۱۸۱۹۶۷۰۰۲-۰۲۱۸۱۹۶۷۰۶۴

مناقصه

تأمین، نصب، تست، راه‌اندازی، آموزش و تضمین تجهیزات سیستم تهویه و دفع دود خط‌دو قطار شهری شیراز 305 ـ 99

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به تأمین، نصب، تست، راه‌اندازی، آموزش و تضمین تجهیزات سیستم تهویه و دفع دود خط 2 با استفاده از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و به استناد قانون برگزاری مناقصات از طریق فراخوان ارزیابی کیفی اقدام نماید. بدین منظور از شرکت‌های دارای گواهی‌نامه پایه یک صلاحیت پیمانکاری در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور با داشتن حداقل چهار سابقه کار مشابه و یا قابل مقایسه با موضوع ارزیابی کیفی و تولیدکنندگان داخلی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت با داشتن حداقل دو سابقه کار مشابه و یا قابل مقایسه در این زمینه دعوت
به عمل می‌آید تا ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت‌دوم با ارائه مدارک معتبر در ساعات اداری و ایام غیرتعطیل به دفتر مهندسین مشاور موننکو ایران به نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 12 به شماره تماس 02181967002-02181967064 (امور قراردادها و مناقصات) مراجعه و با پرداخت مبلغ 1.000.000 ریال
(بابت هزینه اسناد ارزیابی و غیرقابل برگشت) نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی و کسب اطلاعات بیشتر اقدام نمایند

مشخصات کلی پروژه:
موضوع مناقصه: تأمین، نصب، تست، راه‌اندازی، آموزش و تضمین تجهیزات سیستم تهویه و دفع دود خط 2
محل اجرا: شهرستان شیراز تونل و ایستگاه‌های خط دو سازمان حمل و نقل ریلی شیراز
مدت اجرا: 18 ماه
آخرین زمان و محل تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهار‌شنبه مورخ 99/5/29 به نشانی، تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 12
کدپستی 1994643315 به شماره تماس 02181967002-02181967064
کارفرما: سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز و حومه به نشانی: شیراز، خیابان خبرنگار – خیابان شهید آوینی مقابل پل شهیدان ده بزرگی، تلفن: 15-36292111-071
فاکس: 36272092-071
مهندسین مشاور: شرکت مهندسین مشـاور موننکو ایران به نشانی: تهران، خیابان ولی‌عصـر، بــالاتر از میدان ونـک، خیـابان عطار، پلاک 12 بــه شمـاره تمـاس
02181967002-02181967064 (امور قراردادها و مناقصات)
هزینه انتشار دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

روزنامه امروز

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
فهرست