مناقصه تأمین، نصب، تست، راه‌اندازی، آموزش و تضمین تجهیزات پست‌های LPS خط دو قطار شهری شیراز

 مهلت ارسال مدارک: ۵ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت‌دوم

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری شیراز

 نشانی: تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۱۲ کدپستی ۱۹۹۴۶۴۳۳۱۵ به شماره تماس ۰۲۱۸۱۹۶۷۰۰۲-۰۲۱۸۱۹۶۷۰۶۴

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH ـ 99/208

تأمین، نصب، تست، راه‌اندازی، آموزش و تضمین تجهیزات پست‌های LPS خط دو قطار شهری شیراز 282ـ99

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به تأمین، نصب، تست، راه‌اندازی، آموزش و تضمین تجهیزات پست‌های LPS خط 2 با استفاده از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و به استناد قانون برگزاری مناقصات از طریق فراخوان ارزیابی کیفی اقدام نماید. بدین منظور از شرکت‌های دارای گواهی‌نامه پایه یک صلاحیت پیمانکاری در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه بودجه کشور با داشتن حداقل دو سال سابقه کار مشابه و تولیدکنندگان داخلی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت با داشتن حداقل دو سابقه کار مشابه و یا قابل مقایسه در این زمینه دعوت به عمل می‌آید تا ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت‌دوم با ارائه مدارک معتبر در ساعات اداری و ایام غیرتعطیل به دفتر مهندسین مشاور موننکو ایران به نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 12 به شماره تماس 02181967002-02181967064 (امور قراردادها و مناقصات) مراجعه و پرداخت مبلغ 1.000.000 ریال (بابت هزینه اسناد ارزیابی و غیرقابل برگشت) نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی و کسب اطلاعات بیشتر اقدام نمایند.

مشخصات کلی پروژه:
موضوع مناقصه: تأمین، نصب، تست، راه‌اندازی، آموزش و تضمین تجهیزات پست‌‌های LPS خط 2 سازمان حمل و نقل ریلی شیراز
محل اجرا: شهرستان شیراز تونل و ایستگاه‌های خط دو سازمان حمل و نقل ریلی شیراز
مدت اجرا: 12 ماه
آخرین زمان و محل تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز یک‌شنبه مورخ 99/5/26 به نشانی، تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 12 کدپستی 1994643315 به شماره تماس 02181967002-02181967064
کارفرما: سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز و حومه به نشانی: شیراز، خیابان خبرنگار – خیابان شهید آوینی مقابل پل شهیدان ده بزرگی، تلفن: 15-36292111-071 فاکس: 36272092-071
مهندسین مشاور: شرکت مهندسین مشـاور موننکو ایران به نشانی: تهران، خیابان ولی‌عصـر، بــالاتر از میدان ونـک، خیـابان عطار، پلاک 12 بــه شمـاره تمـاس
02181967002-02181967064 (امور قراردادها و مناقصات)
هزینه انتشار دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

برچسب ها:
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست