مناقصه خدمات نظافت تونل و ایستگاه‌های خط۶

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۰۸/۰۷

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:http://metro.tehran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت‌ بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه

 نشانی: خیابان انقلاب اسلامی- تقاطع حـافظ- شماره۹۵۶- طبقه پنجم- مدیریت امور قراردادها (مناقصات و مزایدات)

آگهی مناقصه

99-32

شرکت‌ بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای را به‌شرح جدول ذیل برگزار نماید:

 

ردیف موضوع مبلغ سپرده(ریال)
1 خدمات نظافت تونل و ایستگاه‌های خط6 730/000/000
2 تجدید مناقصه 9000 عدد روکش صندلی واگن‌های دو طبقه سبز و آبی متروی تهران و حومه 940/000/000

لذا از اشخاص حقوقی واجدشرایط دعوت می‌گردد بـه منظور دریافت اوراق مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر با واریز مبلغ 2/000/000 ریال بابت اسـناد و پاکات مخصوص مناقصه به حـساب جــاری 700802749328 بانک شهر (شعبه امام خمینی(ره)کد264) در وجه شرکت بهره‌برداری
راه‌آهن شـهری تهران و حومه تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 99/08/07به نشانی: تهران- خیابان انقلاب اسلامی- تقاطع حـافظ- شماره956- طبقه پنجم- مدیریت امور قراردادها (مناقصات و مزایدات) مراجعه نمایند. تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 14:30 روز ‌شنبه مورخ 99/08/10 می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایتhttp://metro.tehran.ir مراجعه شود.
تأکید می‌گردد اسناد مناقصه فقط به‌صورت حضوری و با ارائه معرفی‌نامه رسمی، کپی اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی قابل دریافت است.
این آگهی در روزنامه‌های کثیر الانتشار به چاپ رسیده و هزینه آن بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند در نظر دارد، تهیه مواد اولیه و مصرفی، طبخ و توزیع…
مناقصه عمومی خرید البسه پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مناقصه عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند در نظر دارد، تهیه مواد اولیه و مصرفی، طبخ و توزیع…
مناقصه عمومی خرید البسه پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی تهران
فهرست