مناقصه خریدیازده دستگاه پمپ ورتیکال توربینی

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت: mobinpc.ir    

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت مبین انرژي خليج فارس

 نشانی: بوشهر، عسلویه، شرکت مبین انرژي خليج فارس، دبیرخانه کمیسیون معاملات

 

آگهی مناقصه خریدیازده دستگاه پمپ ورتیکال توربینی

تجدید   مناقصه عمومی (دو مرحله ای) شماره  106/1996-41 ص پ

 

شرکت مبین انرژی خلیج فارس  واقع در منطقه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه ) در نظر دارد  خرید یازده دستگاه پمپ ورتیکال توربینی از طریق مناقصه ( دو مرحله ای) به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید .

شرکت های متقاضی که دارای سوابق مرتبط به دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا از طریق وب سایت شرکت مبین انرژی خلیج فارس به آدرس mobinpc.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت  تحویل  اسناد تکمیل شده حداکثر تا تاریخ 99/3/11 و محل  تحویل آن  نیز استان بوشهر، عسلویه، شرکت مبین انرژی خلیج فارس، دبیرخانه کمیسیون معاملات  می باشد .

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/000/200/1 (یک میلیارد ودویست میلیون ) ریال و بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری الکترونیک (جام) شماره 185364892 نزد بانک ملت شعبه مبین عسلویه بنام شرکت مبین انرژی خلیج فارس خواهد بود

 

بدیهی است ارائه اسناد مذکور هیچگونه حقی را برای متقاضیان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارک دریافتی غیر قابل استرداد می باشد .

( تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات 07737295146  فاکس: 07737295184)

(تلفن امور بازرگانی : 07737292645  فاکس: 07737295183)                                                                                                     mobinpc.ir                

   روابط عمومی

شرکت مبین انرژی خلیج فارس

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست