مناقصه خرید پکینگ شیشه ای

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۱۴

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت: www.krnpc.ir,

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: پتروشيمي کارون

 نشانی: 

مناقصه خرید پکینگ شیشه ای (نوبت  چهارم)

 

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد تامین پکینگ های شیشه ای  خود را از طریق مناقصه عمومی  به واجدین شرایط  واگذار نماید.

محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می­توانند از تاریخ 99/4/9 لغایت  99/4/14 از طریق وب سایت پتروشیمی کارون به آدرس  www.krnpc.ir, تب مناقصات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمایند. شماره تماس: 06152122256 (شایان ذکر است نظر به اینکه هرگونه اصلاح یا تغییر احتمالی در اسناد مناقصه از طریق ایمیل صورت می­پذیرد لطفا”در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه مشخصات شرکت خود را بصورت صحیح درسامانه وارد نمایید.)

آخرین زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری 99/4/21

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.150,000,000 (یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ) ریال می­باشد.

الف: مناقصه یک مرحله ای بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی مورد   ارزیابی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتیاز کسب خواهند نمود.

ب : حداقل امتیاز لازم جهت بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان 60 امتیاز خواهد بود.

پ : پیشنهاد قیمت شرکت کنندگانی که حائز حداقل امتیاز نگردند بازگشائی نخواهد شد.

ج : کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختاراست.

شماره مناقصه عنوان نوبت مناقصه
MN-15/847-4 خرید پکینگ شیشه ای نوبت  چهارم

روابط عمومی پتروشیمی کارون

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست