مناقصه خرید

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۴

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:gsogpc.nisoc.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت بهره‌برداري نفت و گاز گچســاران

 نشانی: گچساران - شرکت بهره‌برداري نفت و گاز گچساران - دبير خانه کميسيون مناقصات - اتاق ۲۴

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید (دو مرحله‌ای)

به شماره درخواست (9900031) شماره مناقصه 115/ج ص/99

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچســاران در نظــر دارد دستگاه تهــویه AIRCONDITIONER مــوبایل مــورد نیاز خود را ازطریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا مناقصه‌گران می‌توانند با رعایت نکات درج شده در سایت‌های
HTTP//IETS.MPORG.IR (پایگاه ملی مناقصات) و پورتال شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران – بخش مزایده و مناقصات (gsogpc.nisoc.ir) نسبت به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی، مطابق برنامه زمان‌بندی شده ذیل اقدام و مدارک مربوطه را به آدرس: گچساران – شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران – دبیر خانه کمیسیون مناقصات – اتاق 24 ارسال نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: 99/4/4
تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی :99/4/8
لازم به ذکر است برنامه زمان‌بندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای شرکت‌هایی که حداقل نمره اعلام شده را کسب نمایند، طی دعوت‌نامه اطلاع‌رسانی خواهد شد. در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل آخرین تغییرات صاحبان امضا مجاز درج شده در روزنامه رسمی الزامی بوده و امکان ارائه 25% پیش پرداخت مقدور نمی‌باشد.
به‌منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی، در صورت وجود سازندگان / تولیدکنندگان داخلی ، مشروط به تأیید فنی کالای پیشنهادی اولویت خرید با آنها بوده و مناقصه‌گران الزاماً می‌بایست نسبت به تکمیل اطلاعات اسناد ارزیابی کیفی در خصوص معرفی سازنده کالا (داخلی / خارجی ) اقدام نمایند. درغیر این‌صورت مناقصه‌گزار مختار به رد مناقصه‌گر از روند مناقصه خواهد بود.

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست