مناقصه خرید ۱ قلم تیوب کوره Furnace Pipe

 مهلت ارسال مدارک: ۲۰ روز بعد از چاپ آگهی نوبت دوم تا تاریخ ۹۹/۰۸/۱۷

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.korc.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پالایش نفت کرمانشاه

 نشانی: 

آگهی مناقصه عمومی (دومرحله‌ای)

شماره مناقصه: RKS-9931215-KM/S-06

خرید 1 قلم تیوب کوره Furnace Pipe

شرکت پالایش نفت کرمانشاه در نظر دارد 1 قلم کالا را با مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه مربوطه از طریق سازندگان و یا تأمین‌کنندگان ذیصلاح خریداری نماید.
نام و نشانی مناقصه‌گزار: شرکت پالایش نفت کرمانشاه واقع در بلوار شهید دکتر بهشتی، روبه‌روی پارک شاهد، اداره بازرگانی تلفن: 31497559-083 و فاکس 31497596-083
نوع، کمیت و کیفیت کالا: خرید 1 قلم تیوب کوره Furnace Pipe، شرح کامل آن در آدرس اینترنتی www.korc.ir
قید شده است.
نوع و مبلغ تضمین: ضمانت‌نامه معتبر بانکی به مبلغ 150/000/000 ریال یا واریز وجه نقد.
محل، زمان و مهلت دریافت اسناد: اداره بازرگانی، 20 روز بعد از چاپ آگهی نوبت دوم تا تاریخ 99/08/17
زمان بازگشایی پیشنهاد فنی: 99/08/20 و زمان بازگشایی پاکت مالی حداکثر تا تاریخ 99/09/18
شرکت پالایش نفت کرمانشاه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در رد تمام یا تعدادی از پیشنهادات بدون ذکر علت مختار است.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی (حفاظت فیزیکی و نگهبانی و خدمات عمومی وتأمین نیروی انسانی مجتمع انبارهای کرج
مناقصه عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند در نظر دارد، تهیه مواد اولیه و مصرفی، طبخ و توزیع…
مناقصه عمومی (حفاظت فیزیکی و نگهبانی و خدمات عمومی وتأمین نیروی انسانی مجتمع انبارهای کرج
مناقصه عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند در نظر دارد، تهیه مواد اولیه و مصرفی، طبخ و توزیع…
فهرست