مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم مکانیزه نمودن پارامترهای فرایندی یکی از واحدهای کنترلی در شرکت پالایش نفت تهران (EPC)

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۱۷

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.torc.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پالایش نفت تهران

 نشانی: 

آگهی مناقصه: 99/004/م

موضوع مناقصه :طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم مکانیزه نمودن پارامترهای فرایندی یکی از واحدهای کنترلی در شرکت پالایش نفت تهران (EPC)

آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال فرم تکمیل شده ارزیابی کیفی مناقصه‌گران تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 99/4/17 می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به سایت شرکت به آدرس www.torc.ir بخش مناقصات مراجعه فرمایید.

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست