مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم مکانیزه نمودن پارامترهای فرایندی یکی از واحدهای کنترلی در شرکت پالایش نفت تهران (EPC)

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۱۷

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.torc.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پالایش نفت تهران

 نشانی: 

آگهی مناقصه: 004/99/م

موضوع مناقصه :طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم مکانیزه نمودن پارامترهای فرایندی یکی از واحدهای کنترلی در شرکت پالایش نفت تهران (EPC)

آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال فرم تکمیل شده ارزیابی کیفی مناقصه‌گران تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 99/4/17 می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به سایت شرکت به آدرس www.torc.ir بخش مناقصات مراجعه فرمایید.

روزنامه امروز

آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
فهرست